گالری ویدئو رابطه میزان طول خط ساحلی کشورها با تحدید حدود فلات قاره در دریاها (طول خط ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر چقدر است؟)، (نحوه تحدید حدود فلات قاره بر اساس طول خط ساحلی کشورها)

1396/07/18 12:06:43

در حال بارگذاری ویدئو...

برچسب ها: