جستجو در IIKSS

روسيه و ايران کارخانه مشترک دارويي راه اندازي مي کنند تجارت و سرمایه گذاری

ديميتري ماروزوف مدير کل شرکت بيوکاد در اين باره گفت که شرکت روسي فناوري هاي مربوطه به توليد و چرخه آن را واگذار کرده و ايرانيان نقش سهامدار را ايفا مي کنند. خبرگزاري اسپوتنيک امروز (شنبه) در اين باره نوشته

بیشتر بخوانید