جستجو در IIKSS

ظرفیت های پرورش گل محلات در نمایشگاه روسیه نمایه می شود کشاورزی

 معاون پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در محلات گفت: برای نخستین بارگلکاران محلاتی، ظرفیت های پرورش گل را به عنوان نماینده صنعت گل و گیاه زینتی ایران در نمایشگاه بین المللی گل روسیه به نمایش می گذارند.   محمد رضا

بیشتر بخوانید