جستجو در IIKSS

حل معمای زبانشناسی ساکنان دریای خزر در ۶ هزار سال پیش جغرافیای خزر و مردم شناسی

فکر می کنید ۶ هزار سال پیش کلمات چگونه بیان می شدند محققانی از برجسته ترین دانشگاههای جهان جواب این معما را پیدا کرده اند. زبانی مرموز در حدود ۶ هزار تا ۳۵۰۰ سال پیش برای بیان کلمات به کار گرفته

بیشتر بخوانید