جستجو در IIKSS

تمایل روسیه برای مصرف کالاهای ایرانی - رفع بیکاری و تأمین رفاه مردم در اولویت دولت تجارت و سرمایه گذاری

 معاون اول رئیس‌‌جمهور برطرف کردن مشکلات اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی مردم، رفع بیکاری و تأمین رفاه مردم را از اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت: روسیه بازار بزرگی داشته و نسبت به مصرف کالاهای ایرانی و تعامل با ایران تمایل

بیشتر بخوانید