جستجو در IIKSS

نگاهي به مزيت ها و معايب پروژه مديريت چند منظوره در جنگل هاي هيرکاني گردشگری و توریسم

جنگل هاي هيرکاني (خزري ) در طول ساحل جنوبي درياي خزر و نيمرخ شمالي رشته هاي کوههاي البرز واقع شده و از سال هاي گذشته تاکنون جوامع بي نظير و متنوعي از گونه هاي ارزشمند گياهي بومي در اين عرصه

بیشتر بخوانید

اولويت پليس در طرح سالمسازي دريا فرهنگ سازي است گردشگری و توریسم

 سردار محمدرضا ميرحيدري در نشست تعاملي با فرمانده سپاه با اشاره به مسئوليت خطير نيروي انتظامي در قبال حفظ ارزش هاي اسلامي گفت: مشارکت مردمي از عوامل مهم و اثرگذار بر موفقيت اجراي طرح سالمسازي دريا است. وي با بيان اينكه

بیشتر بخوانید