جستجو در IIKSS

آسیب شناسی ترجمه اثار ادبی از روسی به فارسی جغرافیای خزر و مردم شناسی

دکتر گلکار: وضع ترجمه ادبیات روسیه در ایران از ادبیات بسیاری کشورهای دیگر بهتر است. خلاء اصلی کمبود مترجمان زبده و قابل‌اعتماد است که رفع آن فقط از طریق بهبود آموزش‌های دانشگاهی و ایجاد انگیزه در جوانان روسی‌دان امکان‌پذیر است.

بیشتر بخوانید