محمدعلی شجاعی در این نشست اظهار داشت: قدرتمند کردن بخش خصوصی، کاهش بروکراسی اداری و توجه به دیگر کشورها برای ایجاد ارتباطات تجاری و اقتصادی موجب ایجاد تحول در خراسان شمالی می شود.

وی افزود: از ابتدای ورود به استان تلاش کردم در کنار شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان برای ارائه به سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی، امکان دستیابی به بازار صادرات به ویژه برای کشورهایی که در شمال استان قرار گرفته اند، ایجاد شود.

وی ادامه داد: جلساتی در وزارت امور خارجه، بخش خصوصی و نمایندگی وزارت امورخارجه در استان و هم چنین مذاکرات تلفنی با سفرای کشورمان در کشورهای هدف داشته ام که بر این اساس، اول و دوم اسفند سال جاری شاهد سفر سفیر ایران در ترکمنستان به خراسان شمالی خواهیم بود.

دکتر شجاعی تصریح کرد: تلاش داریم با تقسیم وظایف، فرصت ها و داشته های استان در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، گردشگری، امکانات علمی، پزشکی و درمانی، ورزش و مباحث اجتماعی در جلسات تخصصی با حضور متولیان امر و با تاکید بر حضور پررنگ بخش خصوصی برای ارائه به سفیر احصا شود. وی خاطرنشان کرد: مجوزهای بی نام صادر شده استان نیز در این سفر ارائه شود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با اشاره به سفر دکتر روحانی به کشور ترکمنستان در فروردین ماه سال جاری، خاطرنشان کرد: یکی از دستورات دکتر روحانی به استانداران استان های مرزی تامین بخشی از نیازهای ملی از کشورهای همسایه در این استان ها به واسطه مرزی بودن است و در این بخش نیز سعی داریم خراسان شمالی نقش ملی خود را به خوبی ایفا کند.

دکتر شجاعی گفت: برای ایجاد آمد و شدهای تجاری باید در گام نخست آداب مراودات بین المللی را ایجاد کنیم، چرا که توجه نکردن به این موضوع موجب می شود سفر سفیران مختلف به استان مانند گذشته بی نتیجه باشد.

وی افزود: به دنبال ایجاد کانال های جدید برای حل مشکلات نیستیم بلکه تلاش داریم از تفاهم نامه های گذشته دولت در سفرهای مختلف به کشور ترکمنستان به عنوان اسناد بالادستی برای حل مشکلات تجاری استان بهره مند شویم.

وی اشاره داشت: برای برگزاری نمایشگاه های بین المللی اعتقادی به هزینه کردن دولت ندارم و تاکید دارم اگر بخش خصوصی کالایی برای ارائه ندارد، دلیلی هم برای حضور در نمایشگاه وجود ندارد. وی تاکید کرد: دولت شنوای مشکلات بخش خصوصی است و تلاش داریم در حد توان، مشکلات بخش خصوصی استان را حل کنیم.