اخبار IIKSS

سواپ نفت آذربایجان در برنامه شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت انرژی

معاون وزیر نفت، سه محور اصلی همکاریهای نفتی ایران و آذربایجان را تشریح کرد و گفت: سواپ نفت آذربایجان در برنامه شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است. رکن الدین جوادی با بیان این مطلب افزود: در یادداشت ...

بیشتر بخوانید