اخبار IIKSS

دستاوردهای موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در سال 1396- تحلیل‌ها و گزارشات روسی علمی

دستاوردهای موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در سال 1396- تحلیل‌ها و گزارشات روسی Политический вес Когда русский медведь просыпается? - анализ показателя возможности правительства (правительственного веса) России Колебания численности населения и показателя способности ...

بیشتر بخوانید