اخبار IIKSS

چند صد نام دریای خزر کتابخانه

 شرح کتاب چند صد نام دریای خزر نوشته عبدالرحمان عمادی کتاب «چندصد نام درياي خزر» دربردارنده‌ي صدها نامواژه از درياي خزر و گزارش هريک از آن‌ها بر پايه‌ي واژه‌شناسي و تاريخ و جغرافياي تاريخي و باورها و اسناد باستاني و مدارک موجود ...

بیشتر بخوانید