اخبار IIKSS

تملیک زمینی برای احداث ایستگاه پژوهشی مرکز اقیانوس شناسی دریای خزر آبشناسی

رامین شادی گفت: منطقه ای که زمین در آن قرار گرفته است کاربری آموزش عالی دارد. وی افزود: در سال 1393  قطعه زمینی به مساحت 5293 مترمربع در حاشیه شهر «رشت» برای احداث این مرکز اختصاص یافته بود که به دلیل ...

بیشتر بخوانید

انتقال آب به سمنان صرفه اقتصادی ندارد/پروژه‌های بلند پروازانه بدون مطالعه است آبشناسی

انتقال آب به سمنان صرفه اقتصادی ندارد/پروژه‌های بلند پروازانه بدون مطالعه است تورج فتحی اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما تجربیات خوبی در زمینه انتقال آب نداریم و باید ابتدا قبل از هر انتقالی راهکارهای مدیریت منابع آب و یا راههای ...

بیشتر بخوانید