امسال چند گردشگر خارجی وارد ایران شدند؟

امسال چند گردشگر خارجی وارد ایران شدند؟

آمارهای سازمان میراث فرهنگی نشان می دهد که در ۵ ماهه نخست سال ۹۷ بیش از ۳ میلیون مسافر خارجی وارد ایران شده اند.

 این آمارها از پلیس مهاجرت دریافت شده و نسبت به سال های ۹۶ و ۹۵ افزایش داشته است. بر اساس این اطلاعات، بیشتر مهاجران از عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و ترکیه بوده اند.

 

 

 

 

بیشتر