آلودگی سواحل و شناگاه های بندرترکمن و گمیشان

1396/06/01 12:59:04

سواحل و شناگاه های شهرستان های بندرترکمن و گمیشان در غرب استان گلستان، به دلیل ورود مستقیم فاضلاب های خانگی به خلیج گرگان و دریای خزر و همچنین بی توجهی مسافران و شهروندان به ریختن زباله ها ظاهر نامناسبی به خود گرفته است. 

به گزارش آوای ترکمن ، در زیر تصاویری از این اوضاغ اسفبار خلیج گرگان را می بینید.

برچسب ها: