روستای پرشیا در روسیه

1397/04/11 12:13:54

روستای ایرانی نشین پرشیا (Персидское) در جمهوری داغستان، کنار رود تاریخی تِرِک در جنوب روسیه

اهالی این روستا اصالتا از اطراف تبریز،  مازندران و  گیلان هستند. این روستا در منطقه کیزلیارسکی واقع شده و حدود 300 نفر جمعیت دارد. در داغستان (جنوب روسیه)، ایرانیان بسیاری که اجداد آنان در دوره های مختلف به این منطقه آمده اند زندگی می کن

برچسب ها: