کلیسای جامع دریایی در شهر کرونشتات در روسیه

1396/08/11 10:41:47

چقدر زیبا است

کلیسای جامع دریایی در کرونشتات شهر بندری روسیه که در سی کیلومتری شهر سن پترزبورگ  واقع شده است...

این کلیسا را به این دلیل دریایی می نامند که عبادت کندگان آن ملوانان و دریانوردان کشتی های روسی بوده اند.

برچسب ها: